sk cz

KONTAKTY

INFO LINKA :
tel: +421 948 076 520
info(a)srubka.info

NEJPRODÁVANĚJŠÍ


» Obchodní podmínky
Všeobecní obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pouze pro nákup na internetové stránce www.srubka.cz. Prodávajícím je společnost ŠRUBKA, s.r.o., Alvinczyho 24, 040 01 Košice, so sídlom na Slovensku IČ: 31713467, DIČ: SK2020483938. Firma je zapsána v Obchodním rejstříku Okresního soudu Košice I, oddíl: Sro, vložka číslo 6691 / V. Kontaktní údaje: tel. +421 556770036, +421 948 076 520, e-mail: info@srubka.info číslo účtu 2001046878/8830, IBAN SK90 8330 0000 0020 0104 6878 Fio banka kupujícím je osoba (společnost), která si vybrala a zaplatila za služby nebo zboží na stránkách www.srubka.cz. Kupující musí v objednávce, resp. při registraci přesně a pravdivě uvést adresu doručení, případně jiné kontaktní údaje.

 

Obchodní podmínky se nevztahuj na případy, kdy osoba, ktera má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou nebo osobou, ktera koná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povoláním.

 

Upozornění týkající se užívání obsahu stránek společnosti ŠRUBKA, s.r.o.

Každý zákazník, který pracuje a pohybuje se na stránkách společnosti ŠRUBKA , s.r.o. je používá na vlastní riziko a společnost ŠRUBKA, s.r.o., neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost obsahu stránek www.srubka.cz. informace na těchto stránkách jsou poskytovány BEZ ZÁRUKY!

 

Objednání

Objednávka je příkazem pro prodávajícího na realizaci objednaného, zaplaceného zboží od kupujícího. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetové stránky www.srubka.cz jsou závazné. Kupní smlouva mezi prodávající a kupujícím vzniká odesláním objednávky ze strany kupujícího a jejím přijetím na straně prodávajícího. Jméno a adresa musí být vyplněna pouze s diakritikou (háčky, čárky ...), bez správného vyplnění údajů není možné zboží odeslat kupujícímu.

Objednávka vytvořená prostřednictvím internetové stránky www.srubka.cz je zpracovávaná pouze s Českou dodací adresou.

 

Stornování objednávky

Prodávající je oprávněn stornovat objednávku nebo její část, pokud objednávku není možné závazně potvrdit (chybné telefonu číslo, nedostupný, neodpovídá na e-maily a pod.), Zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou výši kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na účet do 14 pracovních dnů. Kupující je oprávněn stornovat objednávku bez udání důvodu nejpozději do 3 hodin od jejího odeslání. Při zrušení objednávky je kupující povinen uvést jméno, e-mail, popis objednaného zboží. Zrušení objednávky je kupující povinen zaslat na e-mail: info@srubka.info na jehož základě mu prodávající zašle potvrzení o zrušení objednávky. Za zrušení objednávky si prodávající neúčtuje penále ani žádné jiné poplatky.

 

Dodání zboží

Prodávající se zavazuje kupujícímu, dodat správný druh a množství zboží tak, jak bylo uvedeno v době objednávky, na základě objednávky zákazníka. Prodávající neodpovídá za opožděné dodání zaviněné přepravní společností, za opožděné dodání zaviněné nesprávně udanou adresou příjemce. Prodávající také neodpovídá za poškození zásilky zaviněné přepravní společností. Prodávající neodpovídá za nedodání zboží, ke kterému došlo ze strany výrobce nebo dodavatele v důsledku jakéhokoliv omezení případně zrušení distribučních práv nebo jiných nepředvídatelných překážek. Prodávající je oprávněn v závislosti na charakteru obchodu, najme při objednávce vyšší než 10 000 Kč žádat kupujícího o potvrzení objednávky písemně. V případě odmítnutí potvrzení prodávající považuje objednávku za neplatnou.

 

Kupující se zavazuje převzít si objednané zboží, zkontrolovat neporušenost obalu, neporušenost zboží a zaplatit za zboží dle platebních podmínek platných v době přijetí objednávky. V případě, že si kupující nepřevezme zboží, které si objednal, prodávající si vyhrazuje právo uplatnit svůj nárok na náhradu vzniklé škody. Kupující, který nekupuje zboží v rámci své podnikatelské činnosti má v souladu s platnými právními předpisy, právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.

 

Kupující je povinen důkladně zkontrolovat zboží při jeho převzetí od přepravce / kurýra a potvrdit svým podpisem převzetí zboží na dokladu o převzetí zboží.

 

Reklamaci za případné nedodání zboží vinou přepravce nebo poškození zboží zaviněné přepravní službou je nutné v takových případech uplatňovat přímo u pracovníka přepravní služby. Poškozené zboží kupující od přepravce nepřevezme a poškození zboží kupující zaznamená do dokladu o převzetí zboží.

 

Reklamace mechanického poškození zboží zapříčiněného přepravou, převzetí jehož bez vad potvrdil kupující pracovníkovi přepravní služby, nebudou prodávajícím uznány jako oprávněné a plnění z takové reklamace nebude kupujícímu poskytnuty.


Pokud po převzetí zásilky kupující zjistí neúplnost zásilky (chybějící kus), je povinen obratem oznámit prodávajícímu skutečnost e-mailem na info@srubka.info. Zaslat důkaz tj. vyhotovit fotodokumentaci přepravního obalu z každé strany a skutečný počet kusů zboží, také aby bylo zřetelné o jaký druh zboží se jedná (produkt, barva) a zaslat e-mailem na info@srubka.info. V případě, že kupující důkazy neprokáže, reklamace nebude prodávajícím uznána jako oprávněná a plnění z takové reklamace nebude kupujícímu poskytnuta.

 

V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.


Co když zboží nepřijmete?


V případě, že objednávka nebude ze strany kupujícího zrušena před odesláním
(kupující je oprávněn stornovat objednávku bez udání důvodu nejpozději do 3 hodin od jejího odeslání) a kupující si zboží nepřevezme, dojde k porušení kupní smlouvy, ke které jste se zavázali dokončením objednávky. Nepřevzetím nám vzniknou náklady na poštovné k vám + poštovné za vrácení zásilky.
Tyto náklady Vám budou vyúčtovány (od 382 do 584 ), výška záleží od reálné částky za přepravu zboží, kterou jste měli uvedenou ve vaší objednávce. Nechceme od vás žádné úroky, pokuty. Chceme jen nahrazení reálně vynaložených nákladů.

Porušili jste kupní smlouvu, můžeme to řešit několika způsoby:


1. My
vás na vzniklou situaci upozorníme e-mailem. A vy nám uhradíte kompenzaci jako náhradu škody. Postup bude uveden v e-mailu.

2. Na e-mail nezareagujete úhradou, v takovém případě zašleme případ na právní vymáhání našemu smluvnímu partnerovi - částka se může ještě navýšit o náklady řízení.

3. Soudní cestou.

4. Produkt si znovu objednáte a suma Vám bude navýšena o kompenzaci za nepřevzatý předešlý balík. Pokud ale opět balík nepřijmete, situaci budeme řešit rovnou soudní cestou. Postup bude uveden v e-mailu.

První a čtvrtá jsou nejjednodušší a pro vás nejlevnější možnosti. (Jsme vděčný, že 98% zákazníků si zvolí právě tyto možnosti).

Druhá a třetí možnost jsou zdlouhavé a pro vás velmi finančně nevýhodné.

Uvědomte si, že nevyzvednutím zásilky jste nám kromě finančních nákladů na více zvýšily náklady tím, že zásilku musíme rozbalit, zboží zkontrolovat, nepoužitelné obalové materiály musíme zlikvidovat, zajistit zpětnou logistiku zboží do skladu a mnoho jiné práce.

Uvědomujeme si, že mohou nastat okolnosti pro které jste si zásilku načtena a nebyl to váš záměr. Mohli jste být příliš pracovně vytížen, neměli jste čas, museli jste odcestovat apod. Pochopte však prosím i vy nás, že nemůžeme snášet takto způsobené škody.

Dodací doba

Zboží držíme skladem - Dodávky objednaného zboží přijaté od kupujícího v pracovní dny do 12:00 hod. budou vyexpedovány ještě týž den, objednávky přijaté po 12:00 hod. budou vyexpedovány následující pracovní den.

Zboží není skladem - Dodávky objednaného zboží budou dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího, realizované v rozmezí 3-7 pracovních dnů nebo 2-6 pracovních týdnů.

 

Doprava

V případě, že zboží doručuje smluvní přepravce, dává kupující prodávajícímu právo prodat dopravci nutné minimum osobních údajů pro bezproblémové doručení zboží (jméno, adresa, telefon).

Zboží se dodává pouze v rámci České Republiky, pokud máte zájem o dodání zboží na Slovensko můžete si ho objednat přes www.krby-srubka.sk nebo překlikněte se v horní části stránky na vlaječku. 

Za objednané zboží v hodnotě do 3800 Kč s DPH, zaplatí kupující přepravní náklady 179 Kč s DPH.

Doprava zdarma v rámci České Republiky platí při odběru zboží nad 3800 Kč s DPH.

Přeprava se realizuje přes přepravní společnost FOFR.

Doprava při platbě dobírkou

Vlastnictví zboží přechází na kupujícího předáním zboží přepravci.

 

Ceny zboží

Ceny uvedené v internetovém obchodě www.srubka.cz jsou platné v době uskutečnění objednávky. Vyhrazujeme si právo tiskových chyb a změny cen, v případě změny peněžních kurzů nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek od výrobců a ostatních dodavatelů zboží. V ceně zboží není zahrnuto poštovné nebo doprava.

 

Kupní cena

Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu zboží dohodnutou v kupní smlouvě a / nebo dle ceníku prodávajícího platného v době uzavření kupní smlouvy včetně nákladů na doručení zboží dobírkou zpoplatněna sumou 39 Kč, pri doprave zdarma sumou 69 Kč.

 

Náklady spojené s montáží a vynášením zboží nejsou zahrnuty v kupní ceně zboží a prodávající tyto služby není povinen kupujícímu poskytnout.

 

Platební podmínky

Za objednané zboží v internetovém obchodě, může kupující zaplatit do 20 000 Kč s DPH dobírkou, nad 20 000 Kč s DPH bezhotovostní platbou.

Za objednané zboží v internetovém obchodě, může kupující zaplatit:

1. v hotovosti na dobírku v místě určení kupujícím v objednávce

2. bezhotovostně převodem na účet prodávajícího - 2001046878/8830, Fio banka účet je vedený na Slovensku

Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti GoPay s. r. o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváme pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti GoPay s.r.o. Možnosti plateb:

3. Elektronické peněženky: Gopay účet

4. Online platební kartou: VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro

5. Online bankovním převodem: Platba 24, MojePlatba, ČSOB, ePlatby, ePeníze, FioBanka - Pro on-line platbu bankovním převodem použijte IBAN: SK90 8330 0000 0020 0104 6878, SWIFT: FIOZSKBA 

 

Vrácení zboží nebo výměna

Pokud není kupující spokojen se zakoupeným zbožím, může nám ho bez udání důvodu vrátit do 14 kalendářních dnů od převzetí zásilky na naši adresu ŠRUBKA , s.r.o. Alvinczyho 24 040 01 Košice, Slovensko. Zboží podle zákona č. 102/2014 Sb. spotřebitel je povinen nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy zaslat zpět (nebo ho předat prodávajícímu nebo osobě pověřené prodávajícím k převzetí zboží) - je třeba vrátit spolu s dokladem o koupi v originálním balení, nepoškozené, nepoužité, kompletní, na náklady kupujícího. Doporučuje se zboží pojistit. Zásilky na dobírku prodávající nepřebírá. Pokud se takto rozhodnete, zašlete nám spolu se zbožím Vámi podepsané písemné prohlášení (t.j. formulár pro vrácení nebo výměnu tovaru) o odstoupení od smlouvy s uvedením Vašeho jména a příjmení, vaší adresy, čísla objednávky, data objednání a čísla účtu pro finanční vypořádání. Vybrat si můžete buď vrácení peněz nebo výměnu za jiné zboží (viz. Formulář pro vrácení nebo výměnu zboží). Cena za zboží bude vrácena zpět kupujícímu po zkontrolování vráceného zboží do 14 kalendářních dnů.

 

Prodávající není povinen vrátit kupujícímu cenu zaplacenou za příslušný zboží před tím, než mu bylo zboží od kupujícího spolu s příslušenstvím včetně dokumentace apod. doručen.

 

V případě, že kupující nesplní některou ze svých výše uvedených povinností podle těchto Všeobecných obchodních podmínek, odstoupení od smlouvy není platné a účinné a prodávající není povinen vrátit všechny prokazatelné platby podle těchto Všeobecných obchodních podmínek kupujícímu a zároveň má nárok na úhradu nákladů spojených s odesláním zboží zpět kupujícímu.

Kupující podle zákona č. 102/2014 CFU § 7 Odst. 6 písmeno l nemůže odstoupit od smlouvy jejímž předmětem je: prodej zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků kupujícího, zboží vyrobeného na míru nebo zboží určeného speciálně pro jednoho kupujícího.

Formulář pro vrácení nebo výměnu zboží:

< stáhnout ve formátu PDF >

 

Reklamační řád

Kupující je povinen před převzetím a zaplacením zásilky dopravci, zkontrolovat zboží. Pokud je zjištěno mechanické poškození zboží, roztržený obal, deformace obalu - je kupující povinen vyhotovit záznam o poškození za přítomnosti dopravce. Odpovědnost za poškození v průběhu přepravy nenese dopravce, nakolik veškeré zboží je pojištěno. Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek. Reklamace mechanického poškození zboží zapříčiněného přepravou, převzetí jehož bez vad potvrdil kupující pracovníkovi přepravní služby, nebudou prodávajícím uznány jako oprávněné a plnění z takové reklamace nebude kupujícímu poskytnuty. Náklady na přepravu reklamovaného zboží směrem od kupujícího k prodávajícímu hradí kupující. Poštovné a jiné poplatky nevracíme. Zpáteční přepravu po vyřízení oprávněné reklamace hradí prodávající. V případě, že je vada zboží neodstranitelná, nahradí prodávající kupujícímu vadný výrobek novým nebo po dohodě, výrobkem jiného typu, přičemž dojde k doplacení nebo vrácení cenového rozdílu.

 

Záruka se nevstahuje a zaniká:


- Nepředložením dokladu o zaplacení (faktura) nebo záručního listu.


- Na
poškození vzniklé přirozeným nebo nadměrným mechanickým opotřebením, znečištěním zboží nebo jeho částí v důsledku zanedbání údržby, používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí ve kterém se zboží běžně používá.

- U výrobků, které na své fungování využívají akumulátor, resp. různé druhy baterií, se běžné opotřebení akumulátoru, resp. baterie, nepovažuje za vadu tohoto výrobku, protože se zde jedná o součásti výrobků, které běžným používáním přirozeně ztrácejí svou životnost.

- Záruka se nevztahuje také na škody vzniklé v důsledku živelné události, násilného poškození, povětrnostních podmínek nebo provozem v extrémních a neobvyklých podmínkách.

- Při porušení ochranných pečetí a nálepek, pokud na výrobku nějaké jsou.

- Neoznámení zjevných vad při převzetí zboží.


· Vybavením oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. Pokud byla reklamace v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, pak záruční doba běžet znovu ode dne vyřízené reklamace. Prodávající upozorní kupujícího o vyřízení reklamace buď telefonicky, SMS nebo e-mailem a zboží odešle na vlastní náklady kupujícímu.


Společně se zbožím prosíme doložit doklad potvrzující koupi zboží (faktura).

Reklamované zboží zašlete na adresu společnosti ŠRUBKA, s.r.o., Alvinczyho 24, 040 01 Košice, Slovensko.


Formulář pro reklamaci:

< stáhnout ve formátu PDF >Ochrana osobních údajů


Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů je Váš souhlas dáván tímto správci ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 / ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen "nařízení"). Více ...

 

Reklama

"Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do kterého je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § § 62 zák. č. 351/2011 Sb. o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů neodmítnete zasílání elektronické pošty pro účely přímého marketingu. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Na zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zprostředkovatele zpracování, kterým je provozovatel portálu Heureka.sk tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně na její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit nesouhlas odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat. "Cookies


Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies na měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako svůj oprávněný zájem správce, protože věříme, že díky tomu vám můžeme nabídnout ještě lepší služby.
Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány pouze na základě vašeho souhlasu.
Naše webové stránky lze procházet i v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači v internetovém prohlížeči zakázat.

 

Závěrečná ustanovení

Veškeré právní vztahy vznikající mezi kupujícím a prodávajícím se řídí právními předpisy Slovenské republiky. Ve věcech neupravených těmito Obchodními podmínkami se uplatní příslušná ustanovení občanského zákoníku. Provozovatel si vyhrazuje právo tyto Obchodní podmínky měnit.

 

Technická specifikace a obal produktů se mohou změnit bez výslovného upozornění. Obrázky mají pouze informativní charakter.

 

Upozornění týkající se užívání obsahu stránek společnosti ŠRUBKA, s.r.o.Autorská práva a šíření obsahu stránek www.srubka.cz

Autorská práva k stránkám www.srubka.cz jsou vlastnictvím společnosti ŠRUBKA, s.r.o., Alvinczyho 24, 040 01 Košice, Slovensko. Obsah stránek www.srubka.cz je majetkem společnosti ŠRUBKA, s.r.o. a je chráněn autorským právem a jinými příslušnými právními předpisy. Obsahem se rozumí např. články, obrázky, grafy, nástroje, kalkulátory a další veřejně přístupné nebo heslem chráněné nástroje. Obsah těchto stránek a jednotlivé nástroje, které tvoří jejich součást nesmí uživatel bez předchozí písemné dohody, využívat pro svou činnost za účelem dosažení zisku nebo nabízet třetím stranám. Také je zakázáno zpracovávat, upravovat a zasahovat do obsahu stránek www.srubka.cz. obsah stránek www.srubka.cz může být zobrazovaný, reformátovaný a tištěný výhradně pro osobní nekomerční potřebu a uživatel souhlasí s tím, že tento obsah nebude šířit, reprodukovat, rozesílat ani jinak distribuovat, prodávat, publikovat, vysílat, nebo jinak poskytovat dalším osobám bez předchozího písemného svolení.

 

Společnost ŠRUBKA, s.r.o., může kdykoliv změnit obsah i způsob fungování stránek www.srubka.cz a omezit jejich dostupnost (buď jako celku nebo vybraných součástí) všem uživatelům obecně i jednotlivě vybraným uživatelům.Obchodní podmínky v tomto znění jsou platné od 25.05.2018

NzYyOG